nguyên tử nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 .nguyên tử nguyên tố b có tổng số hạt mang

Question

nguyên tử nguyên tố a có tổng số hạt là 48 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 .nguyên tử nguyên tố b có tổng số hạt mang điện kém kém số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố a là 20.tìm các nguyên tố a’,b’

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-08-31T17:19:59+00:00 2 Answers 708 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:21:13+00:00

  Đáp án:

   A: Lưu huỳnh

  B: Cacbon

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  \text{ Tổng số hạt của A là 48}\\
   \Rightarrow 2{p_A} + {n_A} = 48(1)\\
  \text{ Trong A số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16}\\
   \Rightarrow 2{p_A} – {n_A} = 16(2)\\
  (1),(2) \Rightarrow {p_A} = 16;{n_A} = 16\\
  {p_A} = 16 \Rightarrow A:\text{ Lưu huỳnh}(S)\\
  \text{ Số hạt mang điện của B ít hơn số hạt mang điện của A là 20}\\
  2{p_A} – 2{p_B} = 20 \Leftrightarrow 2{p_B} = 2 \times 16 – 20 = 12\\
   \Leftrightarrow {p_B} = 6 \Rightarrow B:Cacbon(C)
  \end{array}\)

  0
  2021-08-31T17:21:30+00:00

  Đáp án:

  Gọi số hạt proton (bằng số hạt electron) trong nguyên tử là Z, số hạt notron trong nguyên tử là N

  Ta có: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 suy ra 2Z + N= 40

  Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt nên 2Z – N= 12

  Giải hệ trên ta có: Z= 13 và N= 14

  Vậy số khối của X là A= Z + N= 13 + 14= 27.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )