Nguyên tử Y có tổng số hạt là 36 biết nguyên tử Y thuộc nhón IIA Lập luận để xác định tính chất hóa học cơ bản của Y

Question

Nguyên tử Y có tổng số hạt là 36 biết nguyên tử Y thuộc nhón IIA
Lập luận để xác định tính chất hóa học cơ bản của Y

in progress 0
Ruby 13 phút 2021-09-08T14:30:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:32:18+00:00

  \(Y\) có tổng số hạt là 36.

  \( \to p + e + n = 36\)

  Vì \(p = e \to 2p + n = 36\)

  Ta có:

  \(p \leqslant n \leqslant 1,5p \to 3p \leqslant 2p + n \leqslant 3,5p\)

  \( \to 3p \leqslant 36 \leqslant 3,5p \to 10,285 \leqslant p \leqslant 12\)

  Với \(p=11\) suy ra cấu hình e của Y là:

  \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^1}\) (nhóm IA nên loại)

  Với \(p=12\) cấu hình e của Y là :

  \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^2}\)

  Thỏa mãn với \(Z=12\) thì \(Y\) là \(Mg\).

  Với 2 e lớp ngoài cùng thì \(Mg\) có xu hướng cho e, nên nó có tính chất hóa học chủ yếu là tính khử (đặc trưng của kim loại)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )