Nguyên tử Y có tổng số hạt là 60, số lượng các hạt trong Y bằng nhau . Số hạt. Please mk đg cần

Question

Nguyên tử Y có tổng số hạt là 60, số lượng các hạt trong Y bằng nhau . Số hạt. Please mk đg cần

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-07-09T22:47:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:48:32+00:00

  Ta có : `p+e+n=60`

  Mà `p=e`

  `to 2p+n=60`

  Vì số lượng các hạt trong `Y` bằng nhau nên `p=e=n`

  `to p=e=n=20`

  0
  2021-07-09T22:48:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nguyên tử Y có tổng số hạt là 60 

  => P + N + E =60 

  Số lượng các hạt trong Y bằng nhau 

  => P = N =E 

  => P + N + E = 3P 

  => 3P =60 

  P =20 

  Mà P = N =E 

  => E =20 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )