Nhà An nuối 120 con vừa gàn vừa vịt trong đó số vịt bằng 20% số gà . Vậy nhàm An nuôi mỗi loại bao nhiêu con. Lm nhanh cho cầu trả lời hay nhất

Question

Nhà An nuối 120 con vừa gàn vừa vịt trong đó số vịt bằng 20% số gà . Vậy nhàm An nuôi mỗi loại bao nhiêu con. Lm nhanh cho cầu trả lời hay nhất

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-05T04:49:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T04:50:41+00:00

  Đáp án:

   100 gà 

  20 vịt

  Giải thích các bước giải:

   20%=1/5

  tổng số phần bằng nhau là 

  1+5=6(phần)

  sô gà nhà an là 

  120:6×5=100(con)

  số vịt nhà an là 

  120-100=20(com

  0
  2021-10-05T04:50:56+00:00

  Vậy số vịt bằng $\frac{20}{100}$ số gà.

  Tổng số phần bằng nhau :

  100 + 20 = 120 (phần)

  Số con vịt là :

  120 ÷ 120 × 20 = 20 (con)

  Số con gà là :

  120 – 20 = 100 (con)

  Đs : vịt : 20 con ; gà : 100 con

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )