Nhà bác Hưng có 2 chiếc ô tô màu đỏ, một hôm mẹ bác Hưng mua thêm cho bác 7 chiếc ô tô màu xanh. Nhưng sáng hôm sau bác Hưng bị em trai đập tan 5 chiế

Question

Nhà bác Hưng có 2 chiếc ô tô màu đỏ, một hôm mẹ bác Hưng mua thêm cho bác 7 chiếc ô tô màu xanh. Nhưng sáng hôm sau bác Hưng bị em trai đập tan 5 chiếc ô tô gồm 2 màu xanh và đỏ. Hỏi bác Hưng còn lại bao nhiêu chiếc ô tô?
(vẫn là đề bài chị tớ ra nên nó hơi xàm nhá)

in progress 0
Jade 13 phút 2021-09-09T13:42:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:43:53+00:00

  $\text{Giải}$

  $\text{Số ô tô Bác Hưng có ban đầu là :}$

  $\text{2 + 7 = 9 (ô tô)}$

  $\text{Số ô tô bác Hưng còn lại là :}$

  $\text{9 – 5 = 4 (ô tô)}$

  $\text{Đáp số : 4 ô tô.}$

  0
  2021-09-09T13:44:30+00:00

  Giải

  Bác Hưng còn lại số ô tô là:

  2 + 7 – 5 = 4 ( chiếc )

  Đ/S: 4 chiếc ô tô

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )