Nhà em có 12000 con gà hỏi cần bao nhiêu cái lồng để chứa từng đó con gà ?

Question

Nhà em có 12000 con gà hỏi cần bao nhiêu cái lồng để chứa từng đó con gà ?

in progress 0
Kennedy 18 phút 2021-09-08T22:53:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T22:54:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cần `12000:3=4000` cái lồng

  0
  2021-09-08T22:55:40+00:00

  `Cần` `tất` `cả :`

  `12000 ÷ 3 = 4000` `cái` `lồng`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )