Nhà em có một thửa ruộng hình thang vuông đáy lớn dài 60m , đáy bé dài 30m , chiều cao 40 m. Năm nay, xã đào một con kênh rộng 8m chạy dọc theo đáy lớ

Question

Nhà em có một thửa ruộng hình thang vuông đáy lớn dài 60m , đáy bé dài 30m , chiều cao 40 m. Năm nay, xã đào một con kênh rộng 8m chạy dọc theo đáy lớn ( trên thửa ruộng ấy). Hãy tính diện tích còn lại của thửa ruộng

in progress 0
Melody 4 tuần 2021-11-12T13:30:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:31:29+00:00

  giải

  Diện tích trước khi có con kênh ở trong thửa ruộng là :

    40 x ( 60 + 30 ) : 2 = 1800 ( m² )

  Diện tích của con kênh là :

    60 x 8 = 480 ( m² )

  Diện tích còn lại của thửa ruộng là :

    1800 – 480 = 1320 ( m² )

        Đáp số : 1320 m² .

   

  0
  2021-11-12T13:32:22+00:00

  Giải 

  Diện tích thửa ruộng hình thang  là 

  40 x ( 60 + 30 ) : 2 = 1800 ( m² )

  Diện tích của con kênh là 

  60 x 8 = 480 ( m² )

  Diện tích còn lại của thửa ruộng là 

  1800 – 480 = 1320 ( m² )

  Đáp số : 1320 m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )