Nhà Hán đã đặt các chức quan nào để cai tị Châu Giao? A. Thứ sử , Thái thú , Đô úy B. Lạc hầu , Thái thú , Đô úy C. Thứ sử , Lạc tướng , Đô úy D. Thá

Question

Nhà Hán đã đặt các chức quan nào để cai tị Châu Giao?
A. Thứ sử , Thái thú , Đô úy
B. Lạc hầu , Thái thú , Đô úy
C. Thứ sử , Lạc tướng , Đô úy
D. Thái thú , Đô úy , Huyện lệnh
~ Giups mk trả lời câu hỏi này nha ~

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-13T05:36:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:38:19+00:00

  Lời giải:

  Nhà Hán đã đặt các chức quan nào để cai tị Châu Giao?

  A. Thứ sử , Thái thú , Đô úy

  B. Lạc hầu , Thái thú , Đô úy

  C. Thứ sử , Lạc tướng , Đô úy

  D. Thái thú , Đô úy , Huyện lệnh

  0
  2021-11-13T05:38:28+00:00

  Đáp án là A nha bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )