Nhà khoa học A.Nô-ben : “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được tùe những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là xấu “. Em hiểu thế nào là về câu

Question

Nhà khoa học A.Nô-ben : “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được tùe những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là xấu “. Em hiểu thế nào là về câu nói đó

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-17T13:25:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:26:15+00:00

  Nhà khoa học A. Nô-ben đã nhận thức được mặt tích cực cũng như những nguy cơ mà các phát minh khoa học mang lại. Vì thế, ông muốn nhân loại hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

  0
  2021-08-17T13:26:39+00:00

  – Việc sử dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

  – Tuy nhiên chính những thành tựu đó cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh giết người hàng loạt gây thảm họa cho nhân loại.

  – Cần phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt trái của những phát minh khoa học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )