nhà lê tổ chức qua mấy kì thi (kể rõ tên )

Question

nhà lê tổ chức qua mấy kì thi (kể rõ tên )

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-07T20:27:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:28:27+00:00

     – Nhà Lê tổ chức qua 3 kì thi :

  +Hương

  +Hội 

  +Đình

  Theo thứ tự + Hương=>Hội =>Đình

  0
  2021-08-07T20:28:51+00:00

  Nhà Lê tổ chức qua 3 kì thi : Hương -> Hội -> Đình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )