Nhà lý đã làm gì để để đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Question

Nhà lý đã làm gì để để đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-12-02T07:24:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:25:16+00:00

  – Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương chặt chẽ

  – Ban hành luật Hình thư, củng cố và xd quân đôi vững mạnh

  – Thi hành các chính sách mềm dẻo, linh hoạt đối với các tù trưởng dân tộc miền núi, các nc láng giềng.

  .

  0
  2021-12-02T07:25:17+00:00

  Để đẩy mạnh xây dựng đất nước, nhà Lý đã:

  * Xây dựng bộ máy nhà nước:

  – Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, lấy tên là Thăng Long, đổi tên nước là Đại Việt.

  – Chia cả nước thành 24 lộ, phủ, dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

  * Luật pháp và quân đội:

  – Ban hành luật Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

  – Xây dựng quân đội gồm cấm quân và quân địa phương. Tổ chức chặt chẽ, quy củ, được luyện tập chu đáo; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.

  * Đối nội, đối ngoại:

  – Xây dựng khối đoàn kết dân tộc.

  – Hòa hiếu với Tống và Champa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc => vừa mềm dẻo vừa kiên quyết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )