Nhà máy cơ khí đã có đóng góp j vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nc

Question

Nhà máy cơ khí đã có đóng góp j vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nc

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-13T06:18:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:19:23+00:00

  Nhà máy cơ khí Hà Nội đã sản xuất ra những máy phay , máy điện,  máy khoan ,… Phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc,  nhiều sản phẩm có mặt trên chiến trường đánh Mĩ,  tiêu biểu là tên lửa B52

  0
  2021-10-13T06:20:01+00:00

  Nhà máy cơ khí đã sáng chế, sáng tạo nhiều vũ khí và sản phẩm phục vụ cho kháng chiến trống Mĩ của dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )