nhà máy sản xuất được 9080 chiếc áo. cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. hỏi nhà máy cần bao nhiêu thù

Question

nhà máy sản xuất được 9080 chiếc áo. cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-04T06:30:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:31:34+00:00

  Đáp án:1135 thùng

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhà máy cần số thùng để xếp chỗ áo là:

  9080 : 2 : 4=1135(thùng)

  Đáp số:1135 thùng

  0
  2021-10-04T06:31:50+00:00

  Đáp án:

  1135 thùng

  Giải thích các bước giải:

  Nhà máy cần số thùng để xếp chỗ áo là:

  9080 : 2 : 4=1135(thùng)

  Đáp số:1135 thùng

  (CHO MINK CTLHN NHÉ)

  Học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )