nhà nguyễn có bao nhiêu dời vua , chúa , tính tổng giữa vua và chúa

Question

nhà nguyễn có bao nhiêu dời vua , chúa , tính tổng giữa vua và chúa

in progress 0
Isabelle 4 tuần 2021-07-10T12:30:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:31:42+00:00

  triều Nguyễn có 9 đời chúa và 13 đời vua.

  tổng vua và chúa nguyễn :

  9 + 13 = 22 ( vua và chúa ) 

  đáp số : 22 ( vua và chúa ) 

  0
  2021-07-10T12:32:20+00:00

  Đáp án:

    Nhà Nguyễn có 13 đời vua

                          có 9 đời chúa

   Tổng giữa đời vua và chúa của Nhà Nguyễn là :

     13 + 9 = 22 (đời vua và chúa)

   Đáp số ; 22 đời vua và chúa

   Hok tốt!

   Xin câu trả lời hay nhất!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )