Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhứu thế nào ?

Question

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhứu thế nào ?

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-06T22:30:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:32:11+00:00

  – Nhà Nguyễn đã xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế thống nhất,xây dựng thành trì ở kinh đô Phú Xuân.Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ trọng ở  trung ương đến địa phương.

   – Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long).

   – Chia nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc(Thừa Thiên).

   – Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.

  0
  2021-10-06T22:32:33+00:00

  Sau khi chiếm được Quy Nhơn (tháng 6 – 1801), Nguyễn Ánh đánh thẳng ra Phú Xuân. Nguyễn Quang Toàn phải chạy ra Bắc Hà. Khoảng giữa năm 1802, Nguyên Ánh huy động nhiều cánh quân thuỷ – bộ đồng thời tiến ra Bắc.

  1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

  – Tháng 6 – 1801:

  + Nội bộ Tây Sơn suy yếu => Nguyễn Ánh đem quân tiến đánh Tây Sơn.

  + Nguyễn Ánh đánh thẳng ra Phú Xuân => Nguyễn Quang Toản chạy ra Bắc Hà.

  – Năm 1802: 

  + Nguyễn Ánh lần lượt đánh chiếm vùng đất từ Quảng Trị đến Nam Định và tiến thẳng Thăng Long. Quang Toản bị bắt, chấm dứt thời Tây Sơn.

  + Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn.

  => Chế độ quân chủ chuyên chế được lập lại. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành từ trung ương đến địa phương.

  – Năm 1815: Ban hành “Hoàng triều luật lệ” (luật Gia Long).

  – Từ năm 1831 đến 1832: cả nước được chia thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

  – Quân đội:

  + Gồm nhiều binh chủng.

  + Được xây dựng với một hệ thống thành lũy vững chắc ờ các tỉnh.

  – Về đối ngoại:

  + Thần phục nhà Thanh.

  + Khước từ mọi quan hệ với các quốc gia phương Tây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )