Nhà nước dưới thời Lê Sơ được xây dựng theo mô hình của nhà nước nào? A nhà nước thời Trần, Hồ. B nhà nước thời Lý. C nhà nước thời Lý – Trần. D Nhà

Question

Nhà nước dưới thời Lê Sơ được xây dựng theo mô hình của nhà nước nào?
A nhà nước thời Trần, Hồ. B nhà nước thời Lý. C nhà nước thời Lý – Trần. D Nhà nước thời Đinh -Tiền Lê

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-07T18:22:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-07T18:24:06+00:00

  Nhà nước dưới thời Lê Sơ được xây dựng theo mô hình của nhà nước nào?

  Câu trl đúng: C. Nhà nước thời Lý – Trần

  0
  2021-08-07T18:24:23+00:00

   Nhà nước dưới thời Lê Sơ được xây dựng theo mô hình củaNhà nước thời Lý – Trần”.

              Bạn nên chọn ý C

  $@Huin$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )