nhà nước ta hiện nay có tên là gì ? tên gọi đó có vào ngày tháng năm nào ? vì sao nói nhà nước ta của dân do dân và vì dan

Question

nhà nước ta hiện nay có tên là gì ? tên gọi đó có vào ngày tháng năm nào ? vì sao nói nhà nước ta của dân do dân và vì dan

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-31T06:16:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:17:40+00:00

  Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  ngày 2/7/1976Quốc hội khóa VI quyết định thống nhất Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam với tên gọi Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hiệu này được sử dụng từ đó đến nay
  Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

  0
  2021-08-31T06:17:52+00:00

  Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:
  – Nước ta là nước Việt Nam 

  – Bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

  – Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )