Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý -Trần có đặc điểm gì khác nhau?

Question

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý -Trần có đặc điểm gì khác nhau?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-11-13T06:01:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:02:24+00:00

  Giống nhau:

  Pháp luật: thời Lý – Trần và lê Sơ là cùng bảo vệ vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư 

  Kinh tế: thời Lý – Trần và Lê Sơ đều phát triển, có nhiều thành tựu 

  1, Nông nghiệp: diện tích ruộng đất đai không ngừng mở rộng

  2,Thủ công nghiệp: các ngành nghề thủ công truyền thồng đều phát triển như: dệt lụa, làm gồm, rèn sắt, …

  3, Thương nghiệp; hoạt đọng buôn bác trong và ngoài nước không ngừng mở rộng, chợ búa ngày mọc lên càng lên mọc nhiều

  Xã hội: thời Lý – Trần và Lê Sơ đều có giai cấp thống trị và bị trị

  Thống trị: vua, vương hầu, quý tộc địa chủ

  Bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân và nô tì

  Khác nhau:

  Pháp luật: thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn và có thêm một số điều luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ

  Đến thời Lê Sơ tình hình kinh tế đã phát triển mạnh mẽ hơn

  Xã hội: thời Lý – Trần và Lê Sơ đều có giai cấp thống trị và bị trị

  Thống trị: vua, vương hầu, quý tộc địa chủ

  Bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân và nô tì

  0
  2021-11-13T06:02:44+00:00

  * Ở thời Lê Sơ:

   – Mọi quyền hành về tay vua bao gồm cả việc chỉ huy quân đội.

   – Là nhà nước quân chủ chuyên chế.

  * Ở thời Lý Trần:

   – Vua cũng nắm mọi quyền hành tuy nhiên không như thời Lê Sơ.

   – Là nhà nước quân chủ quý tộc.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )