Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước văn lang

Question

Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào
Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước văn lang

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-11-17T06:56:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:58:13+00:00

  – Vào khoảng các thế kỉ VIII – VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế, sản xuất phát triển.

  – Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm.

  – Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn.

  => Vì vậy, cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lại lụt lội, bảo vệ mùa màng (làm thủy lợi).

  – Cần có thủ lĩnh chỉ đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột.

  => Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

  Nhận xét:

  – Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

  – Tổ chức còn rất đơn giản và sơ khai. Tuy nhiên, đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế, xã hội đất nước cũng như sự hình thành quốc gia – dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  0
  2021-11-17T06:58:26+00:00

  -Cuối thế kỉ VIII đến đầu thế kỉ VII TCN. Ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

  +Hình thành các bộ lạc lớn

  +Sản xuất phát triển

  + Mâu thuẫn giàu nghèo

  (Dấu mũi tên) Như cầu trị thủy, bảo vệ mùa màng

  -Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Việt

  (Dấu mũi tên) Nhà nước Văn lang ra đời

  Nhận xét:

  Nhà nc Văn lang đc hình thành trong hoàn cảnh khó khăn mà đầy đủ tuân theo một quy chế nhà nc ổn định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )