nhà trần kháng chiến chống mông- nguyên trong bao nhiêu năm

Question

nhà trần kháng chiến chống mông- nguyên trong bao nhiêu năm

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-07-10T11:48:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:50:03+00:00

  Nhà trần kháng chiến chống mông- nguyên trong 30 năm ( 1258-1288 )

  0
  2021-07-10T11:50:28+00:00

  Nhà trần kháng chiến chống mông- nguyên từ tháng 1-1258 đến cuối tháng 1-1288

  `->` Diễn ra trong khoảng 30 năm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )