Nhà trường vừa cho em cam kết với nội dung đảm bảo an toàn trong trường học, em có suy nghĩ gì về hoạt động đó?

Question

Nhà trường vừa cho em cam kết với nội dung đảm bảo an toàn trong trường học, em có suy nghĩ gì về hoạt động đó?

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-08-09T23:24:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:25:58+00:00

  Đáp án:

  Em có suy nghĩ rằng là đúng là vì hành độn đó giúp học sinh không bị thiệt hại gì và củng giúp nhà trường tốt đẹp hơn!
  Chúc em học tôt! 
  Cho chị xin vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

  0
  2021-08-09T23:26:04+00:00

  Em suy nghĩ rằng điều đó rất đúng vì khi đảm bảo được an toàn cho học sinh là có thể giúp cho các học sinh không bị thiệt hại gì gây ra và cũng tốt cho nhà trường nữa.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )