X NHÂN [1 3/4 -4/3]=2 1/2 GIÚP EM CÂU NÀY

Question

X NHÂN [1 3/4 -4/3]=2 1/2
GIÚP EM CÂU NÀY

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-21T04:22:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:23:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: x.(13/4-4/3)=21/2

  x.23/12=21/2

  x=21/2:23/12=126/23

  0
  2021-09-21T04:24:45+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  X x (1 3/4 -4/3) =2 1/2

  X x 5/12 = 5/2

  X = 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )