Nhận biết 3 dung dịch riêng biệt : Glucozơ, axit axetic, kali axetat

Question

Nhận biết 3 dung dịch riêng biệt : Glucozơ, axit axetic, kali axetat

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-10-08T08:03:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:05:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Trích từng chất cho vào ống nghiệm đánh số thứ tự

  – Cho quỳ tím vào, ống nào hóa đỏ là axit axetic

  + Hai chất còn lại ko hiện tượng gì

  – Cho hai chất còn lại tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, chất nào cho phản ứng tráng bạc là glucozo

  – Còn lại là kali axetat.

  0
  2021-10-08T08:05:26+00:00

  Cách nhận biết là:

  +axit axetic nhận biết bằng cách cho tác dụng với quỳ tím thì tạo ra màu đỏ

  +Glucozơ cho tác dụng với men rượu thì sẽ tạo thành rượu etylic

  +Chất còn lại là Kali axetic

  Pthh

  C6H12O6+men rượu (30-35°C)-2C2H5OH+2CO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )