Nhận biết 3 lọ đựng khí CH4, C2H4, H2 bị mất nhãn.

Question

Nhận biết 3 lọ đựng khí CH4, C2H4, H2 bị mất nhãn.

in progress 0
Adalynn 30 phút 2021-10-06T00:14:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:16:20+00:00

  Nung nóng các khí trong $CuO$

  – Lọ làm $CuO$ từ màu đen chuyển thành màu nâu đỏ là $H_2$

  $PTPƯ:CuO+H_2\xrightarrow{t^o} Cu+H_2O$

  – Hai lọ còn lại không có hiện tượng.

  Cho 2 lọ còn lại vào dung dịch $Be_2$ dư:

  – Lọ làm mất màu $Br_2$ là $C_2H_4$

  $PTPƯ:C_2H_4+Br_2\xrightarrow{} C_2H_4Br_2$

  – Lọ còn lại là $CH_4$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T00:16:47+00:00

  Dẫn các khí qua nước brom. $C_2H_4$ làm mất màu brom.

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$ 

  Dẫn 2 khí còn lại qua bột CuO nóng. $H_2$ làm CuO chuyển màu từ đen sang đỏ. Còn lại là $CH_4$.

  $CuO+H_2\buildrel{{t^o}}\over\to Cu+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )