Nhận biết a) 3dd sau :axitaxitic,tinh bột, rượu etylic

Question

Nhận biết
a) 3dd sau :axitaxitic,tinh bột, rượu etylic

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-09T07:22:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T07:23:36+00:00

  Cho quỳ tím vào 3 chất

  – Quỳ tím hóa đỏ là axit axetic

  – Quỳ tím không đổi màu là 2 chất còn lại

  Cho iot vào 2 chất còn lại

  – Xuất hiện phức xanh tím là tinh bột

  – Còn lại là rượu etylic

   

  0
  2021-10-09T07:23:53+00:00

  Bước 1. Dùng quỳ tím cho lần lượt vào ba dung dịch . Nếu 1 trong ba dung dịch có quỳ tím chuyển đỏ thì đó là axitaxetic

  Bước 2 . dùng ag2o và nh3 vào 2 dung dịch còn lại . Nếu 1 trong hai phản ứng thì đó là tinh bột

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )