Nhận biết a) C2H5OH, CH3COOH,CA(OH)2, CHẤT BÉO B)CO2,CH4,C2H2

Question

Nhận biết
a) C2H5OH, CH3COOH,CA(OH)2, CHẤT BÉO
B)CO2,CH4,C2H2

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-07-21T01:50:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:52:08+00:00

  a) – Hòa tan từng chất vào nước:

  + Không tan, nổi trên mặt nước: chất béo

  + tan tốt trong nước: ${C_2}{H_5}OH$; $C{H_3}COOH$; $Ca{(OH)_2}$

  – Nhúng quỳ tím vào từng dung dịch vừa thu được:

  + Quỳ tím hóa đỏ: $C{H_3}COOH$

  + Quỳ tím hóa xanh: $Ca{(OH)_2}$

  + Quỳ tím không đổi màu: ${C_2}{H_5}OH$

  b) – Đặt quỳ tím ẩm lên miệng từng bình khí:

  + Quỳ tím chuyển đỏ: $C{O_2}$

  + Quỳ tím không đổi màu: $C{H_4}$; ${C_2}{H_2}$

  – Dẫn từng khí vào dung dịch nước brom:

  + Mất màu nước brom: ${C_2}{H_2}$

  + Không hiện tượng: $C{H_4}$

  ${C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )