Nhận biết các chất khí sau: a) CO2, C2H4, C2H2, CH4 b) Các dung dịch: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6

Question

Nhận biết các chất khí sau:
a) CO2, C2H4, C2H2, CH4
b) Các dung dịch: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6

in progress 0
Julia 1 năm 2021-12-02T06:45:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:46:44+00:00

  a)

  Cho vào dd nước vôi trong

  -có kết tủa là $CO_2$

  -còn lại không phản ứng

  cho vào dd $AgNO_3/NH_3$

  -có kết tủa là $C_2H_2$

  -còn lại không phản ứng

  cho ddBrom vào 2 khí còn lại

  -mất màu là $C_2H_4$

  -còn lại là $CH_4$

  b)

  cho quỳ tím vào 3 dd còn lại

  -hóa đỏ là $CH_3COOH$

  -hóa xanh là $C_2H_5OH$

  -còn lại là $C_6H_12O_6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )