nhận biết các chất riêng biệt a)CH3COOH,C2H5OH bằng 2 cách b)CH3COOH, C2H5OH, H2O c)CO2,CH4,C2H4,H2 d)C2H2,SO2,CH4

Question

nhận biết các chất riêng biệt
a)CH3COOH,C2H5OH bằng 2 cách
b)CH3COOH, C2H5OH, H2O
c)CO2,CH4,C2H4,H2
d)C2H2,SO2,CH4

in progress 0
Arya 2 năm 2021-07-16T12:32:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:33:56+00:00

  a,

  Cách 1 :

  – Trích mẫu 

  – Cho quỳ tím vào các mẫu : 

  + $CH_3COOH$ : Qùy tím hóa đỏ 

  + $ C_2H_5OH$ : Qùy tím không đổi màu 

  Cách 2 : 

  – Trích mẫu 

  – Cho $K_2CO_3$ vào 2 mẫu , thấy mẫu nào có khí bay lên là $CH_3COOH$ , còn lại là $C_2H_5OH$ 

  PTHH : $ K_2CO_3 + 2CH_3COOH \to 2CH_3COOK + CO_2 ↑ + H_2O $ 

  b,

  – Trích mẫu 

  – Cho quỳ tím vào các mẫu : 

  + $CH_3COOH$ : Qùy tím hóa đỏ 

  + $ C_2H_5OH$ : Qùy tím không đổi màu 

  + $H_2O$ : Qùy tím không đổi màu 

  – Đun 2 mẫu trên đèn cồn , thấy mẫu nào sôi trước là $C_2H_5OH$ ( $78,3^oC$ ) , $H_2O$ ( $100^oC$ ) 

  c,

  – Trích mẫu 

  – Dẫn các khí qua dung dịch $Ca(OH)_2$ , thấy mẫu nào có kết tủa trắng thì khí dẫn vào là $CO_2$ 

  PTHH : $ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 ↓ + H_2O $ 

  – Dẫn 3 khí qua dung dịch $Br_2$ , thấy mẫu nào mất màu da cam của dung dịch thì khí dẫn vào là $C_2H_4,C_2H_2$ , còn lại là $H_2$ 

  PTHH : $ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2 \\ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4 $ 

  – Dẫn 2 khí còn lại qua $AgNO_3/NH_3$ , thấy có kết tủa vàng là $C_2H_2$ , còn lại là $C_2H_4$ 

  PTHH : $ C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \to 2NH_4NO_3 + Ag_2C_2 $ 

  d,

  – Trích mẫu 

  –  Dẫn 3 khí qua dung dịch $Br_2$ , thấy mẫu nào mất màu da cam của dung dịch thì khí dẫn vào là $C_2H_2$ 

  PTHH : $ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4 $ 

  – Dẫn các khí còn lại qua dung dịch $Ca(OH)_2$ , thấy mẫu nào có kết tủa trắng thì khí dẫn vào là $SO_2$ , còn lại là $CH_4$ 

  PTHH : $ SO_2 + Ca(OH)_2 \to CaSO_3 ↓ + H_2O $ 

  0
  2021-07-16T12:34:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) cách 1 dùng Na nhận ra rượu etylic (do phản ứng, giải phóng khí).

  cách 2 dùng quỳ tím nhận ra axit; còn lại là rượu etylic

  c) dùng CA(OH)2 nhnhận biết được CO2 

      dùng br nhận biết được C2H4 

      Cho 2 mẫu còn lại đi qua CuO (màu đen), đun nóng:
  Khí nào làm chất rắn chuyển thành màu nâu đỏ => H2
  Còn lại: CH4

  d)cho br vào nhận biết được C2H2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )