Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học fecl2, fecl3, cucl2, mgcl2, nh4cl, nacl , alcl3

Question

Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học fecl2, fecl3, cucl2, mgcl2, nh4cl, nacl , alcl3

in progress 0
Gabriella 28 phút 2021-10-17T04:22:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:23:29+00:00

  Nhỏ dd KOH vào các chất. 

  + $FeCl_2$ kết tủa trắng xanh.

  $FeCl_2+2KOH\to Fe(OH)_2+2KCl$

  + $FeCl_3$ kết tủa đỏ nâu.

  $FeCl_3+3KOH\to Fe(OH)_3+3KCl$

  + $CuCl_2$ kết tủa xanh lơ.

  $CuCl_2+2KOH\to Cu(OH)_2+2KCl$

  + $MgCl_2$ kết tủa trắng. 

  $MgCl_2+2KOH\to Mg(OH)_2+2KCl$

  + $NH_4Cl$ khí mùi khai.

  $NH_4Cl+KOH\to KCl+NH_3+H_2O$

  + $AlCl_3$ kết tủa keo.

  $AlCl_3+3KOH\to Al(OH)_3+3KCl$

  + Còn lại là $NaCl$.

  0
  2021-10-17T04:23:54+00:00

  Cho NaOH vào các chất

  – Có kết tủa trắng sau đó hóa nâu đỏ là $FeCl_2$

  – Có kết tủa nâu đỏ là $FeCl_3$

  – Có kết tủa xanh làm là $CuCl_2$

  – Có kết tủa trắng là $MgCl_2$

  – Có kết tủa trắng sau đó tan là $AlCl_3$

  – Có khí có mùi khai thoát ra là $NH_4Cl$

  – Còn lại là NaCl

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )