Nhận biết các chất sau bằng pp hóa học : Các chất khí metan, etilen, cacbon đioxit đựng 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn.

Question

Nhận biết các chất sau bằng pp hóa học : Các chất khí metan, etilen, cacbon đioxit đựng 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn.

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-10T07:53:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:54:38+00:00

  Dẫn các khí qua nước vôi trong dư. $CO_2$ làm đục nước vôi.

  $CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3+H_2O$ 

  Dẫn 2 khí còn lại qua nước brom. Etilen làm mất màu brom. Còn lại là metan.

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$

  0
  2021-10-10T07:54:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta sục qua nước vôi trong 

  có kết tủa là :CO2

  CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O

  con flại là C2H4, CH4

  ta sục qua nước Br2 

  Nước Br2 mất màu :C2H4

  C2H4+Br2->C2H4Br2

  còn lại là CH4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )