Nhận biết các chất sau: NH4NO3 , KCl , KNO3 , NH4Cl

Question

Nhận biết các chất sau: NH4NO3 , KCl , KNO3 , NH4Cl

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-08-16T16:57:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:59:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Đánh số thứ tự lần lượt vào từng lọ 

  -Dùng quỳ tím cho lần lượt vào từng lọ

  + Quỳ tím hoá đỏ NH4NO3 NH4Cl(1)

  + Không hiện tương KCl , KNO3 (2)

  -Dùng dd AgNo3 cho vào (1)

   + kết tủa trắng NH4Cl

  + Không hiện tượng NH4NO3

  -Dùng dd AgNo3 cho vào (2)

  + kết tủa trắng KCl

  + Không hiện tượng KNO3

  xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )