Nhận biết các dd sau:NaHSO3,Na2SO4,Na2CO3,NaNO3.Viết pthh

Question

Nhận biết các dd sau:NaHSO3,Na2SO4,Na2CO3,NaNO3.Viết pthh

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-13T06:08:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:10:02+00:00

  Cho quỳ tím vào các chất

  – Quỳ tím hóa đỏ là $NaHSO_3$

  – Quỳ tím hóa xanh là $Na_2CO_3$

  – Quỳ tím không đổi màu là $Na_2SO_4$ và $NaNO_3$

  Cho 2 chất còn lại vào dd $BaCl_2$

  – Có kết tủa là $Na_2SO_4$

  – Còn lại là $NaNO_3$

  \(BaC{l_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2NaCl\)

   

  0
  2021-10-13T06:10:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

   -Trích mẫu thử

  -cho dd HCl vào các lọ

  +có khí không màu mùi hắc: NaHSO3

  +có bọt khí không màu: Na2CO3

  +không có hiện tượng: Na2SO4;NaNO3 (*)

  -cho dd BaCl2 vào các lọ nhóm (*)

  +xuất hiện kết tủa trắng: Na2SO4

  +không có hiện tượng: NaNO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )