Nhận biết CO2,C2H4,CH4. Nhận biếtO2, C2H2,CH4.nhận biết Cl2,C2H4,CH4.

Question

Nhận biết CO2,C2H4,CH4. Nhận biếtO2, C2H2,CH4.nhận biết Cl2,C2H4,CH4.

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-07-25T22:12:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:13:26+00:00

  -Dẫn khí vào ống nghiệm chứa nước vôi trong khí nào làm đục nước vôi trong là CO2

  Khí nào không làm đục là C2H4/CH4

   – Đưa tàn đóm cháy vào các bình, bình nào đóm cháy là bình chứa O2

  – Sục các mẫu thử còn lại qua dung dịch AgO3 trong môi trường NH3. 1 mẫu thử làm xuất hiện kết tủa màu vàng là C2H2

  – Cho chất khí vào dung dịch Br khí nào là Br mất màu là CH4

  – Dẫn các khí qua dung dịch K có pha hồ tinh bột, nếu tạo ra hỗn hợp màu xanh là khí CL2 

  Xin ctlhn nha bn 

  0
  2021-07-25T22:14:01+00:00

  a,

  – Trích mẫu 

  – Dẫn 3 khí qua dung dịch $Ca(OH)_2$ thấy kết tủa trắng là khí $CO_2$ . Còn lại là $C_2H_4,CH_4$ 

  PTHH : $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3↓ + H_2O$

  – Dẫn 2 khí còn lại qua dung dịch $Br_2$ thấy mẫu nào mất màu da cam của dung dịch thì đó là khí $C_2H_4$ . Còn lại là $CH_4$ 

  PTHH : $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$

  b,

  – Dẫn 3 khí qua dung dịch $Br_2$ thấy mẫu nào mất màu da cam của dung dịch thì đó là khí $C_2H_2$ . Còn lại là $CH_4,O_2$ 

  PTHH : $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$

  – Dẫn 2 khí còn lại qua khí $Cl_2$ , đưa ra ngoài ánh sáng , tiếp tục cho quỳ tím ẩm vào , thấy quỳ tím chuyển đỏ là khí $CH_4$ . Còn lại là $O_2$ 

  PTHH : $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{Ánh sáng}} CH_3Cl + HCl $  ( $HCl$ là axit làm quỳ tím hóa  đỏ )  

  c,

  – Trích mẫu 

  – Thấy khí nào có màu vàng nhạt thì đó là khí $Cl_2$ . Còn lại $C_2H_4,CH_4$ 

  – Dẫn 2 khí còn lại qua dung dịch $Br_2$ thấy mẫu nào mất màu da cam của dung dịch thì đó là khí $C_2H_4$ . Còn lại là $CH_4$ 

  PTHH : $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )