Nhận biết dd mất nhãn sau NaCl , BaCl2, NaNO3

Question

Nhận biết dd mất nhãn sau NaCl , BaCl2, NaNO3

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-02T20:13:35+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:14:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử

  Cho dung dịch $Na_2SO_4$ vào các mẫu thử:

  – chất nào tạo kết tủa trắng là $BaCl_2$ 

  $BaCl_2 + Na_2SO_4 → BaSO_4 + 2NaCl$

  Cho dung dịch $AgNO_3$ vào các mẫu thử còn :

  – chất nào tạo kết tủa trắng là $NaCl$ :

  $NaCl + AgNO_3 → AgCl + NaNO_3$

  – chất nào không có hiện tượng gì là $NaNO_3$

   

  0
  2021-10-02T20:15:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  trích mẫu thử r đánh dấu mẫu thử.

  cho dd Na2SO4 vào nhận ra BaCl2 do kết tủa màu trắng.

  cho dd AgNO3 vào nhận ra NaCl do kết tủa trắng còn lại là NaNO3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )