Nhận biết được các loại hình kinh doanh (sản xuất – thương mại – dịch vụ )

Question

Nhận biết được các loại hình kinh doanh (sản xuất – thương mại – dịch vụ )

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-11T11:01:08+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T11:02:40+00:00

    *Kinh doanh sản xuất: là quá trình sử dụng tư liệu;nguồn lực sản xuất kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ để làm ra sản phẩm để sử dụng hay để trao đổi vd: sản xuất nông nghiệp;sản xuất công nghiệp;…

    *Kinh doanh thương mại: là sự đầu tư về tiền của;công sức của một cá nhân hay tổ chức nào đó về việc mua bán hàng hóa để bán lại nhằm tìm kiếm lợi nhuận.vốn kinh doanh là tiền mặt hoặc các tài sản khác vd:đại lí bán hàng;mua bán;….

    *Kinh doanh dịch vụ: là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không tạo ra hàng hóa hữu hình;chỉ xuất hiện khi người tiêu dung có nhu cầu..vd:sửa chữa,bưu chính viễn thông;du lich;….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )