nhận biết những động vật biến nhiệt, đẻ trứng?

Question

nhận biết những động vật biến nhiệt, đẻ trứng?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-23T15:16:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:17:52+00:00

  Cá,lưỡng cư,bò sát là động vật biến nhiệt đe trứng

  0
  2021-09-23T15:18:28+00:00

  Đáp án: lớp thú huyệt và lớp bò sát

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )