nhân dân Hà Nội chiến đấu chống âm mưu xâm lược lần thứ 2 của Pháp như thế nào? Chiến thắng lần thứ 2 có tác động gì với quân ta và Pháp

Question

nhân dân Hà Nội chiến đấu chống âm mưu xâm lược lần thứ 2 của Pháp như thế nào? Chiến thắng lần thứ 2 có tác động gì với quân ta và Pháp

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-08-12T02:31:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-12T02:32:41+00:00

    +Ngày 21-12-1873,khi quân Pháp ở Hà Nội tương đối yếu,quân ta khép chặt vòng vây và đã bị quân cờ Đen kết hợp cùng quân đội của Hoàng Tá Viêm chặn đánh thắng lợi

    -Chiến thắng này đã khiến Pháp hoang mang còn nhân dân ta càng hăng hái đánh giặc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )