” Nhân dân là bể Văn nghệ là thuyền Thuyền xô sóng dậy Sóng đẩy thuyền xô ” Hãy tạo một văn bản ngắn viết theo phong cách ngôn ngữ chính luận t

Question

” Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền xô ”
Hãy tạo một văn bản ngắn viết theo phong cách ngôn ngữ chính luận từ đoạn văn trên
gấp lắm ạ!!!!

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-20T14:04:51+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T14:05:51+00:00

    uhhhhhhhh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )