nhận định nào dưới đây ko đúng về giới hạn sinh thái: A.Mỗi loài có thể có giới hạn sinh thái rộng đối với nhân tố sinh thái này nhưng lại có giới hạn

Question

nhận định nào dưới đây ko đúng về giới hạn sinh thái:
A.Mỗi loài có thể có giới hạn sinh thái rộng đối với nhân tố sinh thái này nhưng lại có giới hạn sinh thái hẹp với nhân tố sinh thái khác.
B.Khi một nhân tố sinh thái nào đó ko thích hợp cho loài thì giới hạn sinh thái đối vs những nhân tố khác có thể bị thu hẹp.
C.Các loài sinh vật có giới hạn sinh thái rộng đối vs tất cả các nhân tố sinh thái thường phân bố rộng.
D.Trong cùng 1 loài giới hạn sinh thái của cá thể ở giai đoạn sinh sản thường rộng hơn so vs các cá thể ở giai đoạn trưởng thành ko sinh sản.

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-05T16:30:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:32:01+00:00

  Đáp án:

  nhận định nào dưới đây ko đúng về giới hạn sinh thái:

  Đáp án: D.Trong cùng 1 loài giới hạn sinh thái của cá thể ở giai đoạn sinh sản thường rộng hơn so vs các cá thể ở giai đoạn trưởng thành ko sinh sản.

  Xin hay nhất ạ

   

  0
  2021-08-05T16:32:40+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Nhận định nào dưới đây ko đúng về giới hạn sinh thái:
  A.Mỗi loài có thể có giới hạn sinh thái rộng đối với nhân tố sinh thái này nhưng lại có giới hạn sinh thái hẹp với nhân tố sinh thái khác.
  B.Khi một nhân tố sinh thái nào đó ko thích hợp cho loài thì giới hạn sinh thái đối vs những nhân tố khác có thể bị thu hẹp.
  C.Các loài sinh vật có giới hạn sinh thái rộng đối vs tất cả các nhân tố sinh thái thường phân bố rộng.
  D.Trong cùng 1 loài giới hạn sinh thái của cá thể ở giai đoạn sinh sản thường rộng hơn so vs các cá thể ở giai đoạn trưởng thành ko sinh sản.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )