nhận định nào sau đây kh đúng về môi trường tự nhiên a. cơ sở vật chất của sự tồn tại XH b. điều kiện thường xuyên và cần thiết cho sự phát triển của

Question

nhận định nào sau đây kh đúng về môi trường tự nhiên
a. cơ sở vật chất của sự tồn tại XH
b. điều kiện thường xuyên và cần thiết cho sự phát triển của XH
c. cơ sở vật chất của sự sống
d. nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của XH

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-31T08:41:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:43:24+00:00

  d.nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của XH

  0
  2021-08-31T08:43:26+00:00

  nhận định nào sau đây kh đúng về môi trường tự nhiên

  a. cơ sở vật chất của sự tồn tại XH

  b. điều kiện thường xuyên và cần thiết cho sự phát triển của XH

  c. cơ sở vật chất của sự sống

  d. nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của XH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )