Nhận định nào sau đây là đúng ? A. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình ngược nhau B. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình giống hệt nhau C. Cả A và B

Question

Nhận định nào sau đây là đúng ?
A. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình ngược nhau
B. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình giống hệt nhau
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-11T16:21:37+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:22:51+00:00

  Nhận định nào sau đây là đúng ?

  A. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình ngược nhau

  B. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình giống hệt nhau

  C. Cả A và B đều sai

  D. Cả A và B đều đúng

  0
  2021-09-11T16:23:30+00:00

  Đáp án:

  Nhận định nào sau đây là đúng ?

  A. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình ngược nhau

  B. Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình giống hệt nhau

  C. Cả A và B đều sai

  D. Cả A và B đều đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )