nhân dịp tết dương lịch 2019 , siêu thị big.c có chương trình bán hàng giảm giá 15% so với giá ban đầu cho tất cả các mặt hàng . Cô Hồng đến siêu thị

Question

nhân dịp tết dương lịch 2019 , siêu thị big.c có chương trình bán hàng giảm giá 15% so với giá ban đầu cho tất cả các mặt hàng . Cô Hồng đến siêu thị big.c mua 5 túi bột giặt Omo loại 1kg . Hỏi cô Hồng trả hết bao nhiêu tiền ? Biết một túi bột giặt loại 1kg có giá tiền là 35 000 đồng

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-07-08T20:29:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:30:49+00:00

  Đáp án:148750đ

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền mỗi túi bột giặt được giảm:

  15%×35000= 5250 (đồng)

  Số tiền mua mỗi túi bột giặt omo 1kg khi đươcj giảm 15%:

  35000-5250=29750( đồng)

  Số tiền cô Hồng phải trả khi mua 5 túi bột giặt Omo loại 1 kg:

  29750×5= 148750( đồng)

   

  0
  2021-07-08T20:31:29+00:00

  Đáp án:

  • hongan0205

   

  Số tiền mỗi túi bột giặt được giảm:

  15%×35000= 5250 (đồng)

  Số tiền mua mỗi túi bột giặt omo 1kg khi đươcj giảm 15%:

  35000-5250=29750( đồng)

  Số tiền cô Hồng phải trả khi mua 5 túi bột giặt Omo loại 1 kg:

  29750×5= 148750( đồng)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )