Nhân dịp trồng cây trong khuôn viên trường .Học sinh khối 6 đã trồng đc 56 cây trong ngày .Ngày thứ nhất trồng được 3/8 số cây .Ngày thứ hai trồng đc

Question

Nhân dịp trồng cây trong khuôn viên trường .Học sinh khối 6 đã trồng đc 56 cây trong ngày .Ngày thứ nhất trồng được 3/8 số cây .Ngày thứ hai trồng đc 4/7 số cây còn lại .Tính số cây học sinh khối 6 trồng đc trong mỗi ngày ?

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-09-01T21:39:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:40:41+00:00

  Số cây ngày thứ nhất là : 56 x 3/8 = 21 (cây )

  Số cây trồng trong ngày hai là : (56-21) x 4/7 = 20 ( cây )

  Số cây ngày thứ ba là : 56-21-20=15 (cây )

                  Đ/S:……

   XIN HAY NHẤT Ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  0
  2021-09-01T21:40:49+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  ngày thứ nhất học sinh khối 6 trồng được số cây là :

          56.$\frac{3}{8}$ = 21 ( cây)

  ngày thứ hai học sinh khối 6 trồng được số cây là :

          (56-21).$\frac{4}{7}$ =20 ( cây)

  ngày thứ 3 học sinh khối 6 trồng được số cầy là :

           56 – 21 – 20 = 15 ( cây)

  xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )