nhận xét câu nói của Trần Quốc Tuấn khoan thư sức dân, đẻ làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. liên hệ với tình hình đất nước ta hiện tạ

Question

nhận xét câu nói của Trần Quốc Tuấn khoan thư sức dân, đẻ làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. liên hệ với tình hình đất nước ta hiện tại(mình cần gấp cái liên hệ nha )

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-17T07:03:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:05:23+00:00

  -trần quốc tuấn muốn nói rằng:+ muốn xây dựng và bảo vệ đất nước thì phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

  +nhà nước phAải quan tâm và bảo vệ dân, coi dân là gốc rễ và dựa vào dân.

  -liên hệ:+ quan hệ ngoại giao ko ngừng mở rộng

  +kinh tế tăng trưởng khá

  +tình hình chính xách xã hộ cơ bản ổn định

  +nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp

  +một số vấn đề văn hóa xã hội còn bức súc, gay gắt chưa được giải quyết

  +….

  mình hay viết sai chính tả nên thông cảm

  0
  2021-08-17T07:05:33+00:00

  -trần quốc tuấn muốn nói rằng: muốn xây dựng và bảo vệ đất nước thì phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

  +nhà nước phải quan tâm và bảo vệ dân, coi dân là gốc rễ và dựa vào dân.

  + liên hệ: quan hệ ngoại giao không ngừng mở rộng

  +kinh tế tăng trưởng khá

  +tình hình chính sách xã hộ cơ bản ổn định

  +nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp

  +một số vấn đề văn hóa xã hội còn bức xúc, gay gắt chưa được giải quyết

  v…v…

                                                               HẾT

                                      CHO MK XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

                                                         5 SAO NỮA NHA 

                                                                      THANKS

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )