Nhận xét chung về đặc điểm tính chất của khởi nghĩa Yên Thế

Question

Nhận xét chung về đặc điểm tính chất của khởi nghĩa Yên Thế

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-08-05T01:15:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:16:27+00:00

  Mục đích:

  -Chỗng lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

  Thời gian tồn tại:

  -Diễn ra trong 30 năm (1884 – 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  Lãnh đạo:

  -Nông dân.

  Địa bàn hoạt động:

  -Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

  Lực lượng tham gia:

  -Nông dân.

  Phương thức đấu tranh:

  -Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

  Tính chất:

  -Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát

  0
  2021-08-05T01:16:42+00:00

  Cuộc khởi nghĩa Yên Thế khởi nguồn tại vùng Yên Thế Thượng. Trước khi thực dân Pháp đặt chân đến vùng này, nơi đây đã là một vùng đất có một cư dân phức tạp, chủ yếu là nông dân lưu tán các loại. Họ chọn nơi đây làm nơi cư trú và đã công khai chống lại triều đình. Khi thực dân Pháp đến bình định vùng này, các toán vũ trang ở đây có thể cũng chống lại quân Pháp như đã từng chống lại triều đình nhà Nguyễn trước đó để bảo vệ miền đất tự do của họ.Và vì Yên Thế là bình địa của Pháp khi chúng mở rộng chiếm đóng Bắc Kì nên họ đã nổi dậy đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )