Nhận xét cơ quan tiêu hóa của sán lá gan so với ruột khoang

Question

Nhận xét cơ quan tiêu hóa của sán lá gan so với ruột khoang

in progress 0
Alice 1 tuần 2021-09-07T08:19:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:20:38+00:00

  -Ruột khoang:

  +, Ruột dạng túi (ruột khoang)

  +,Dinh dưỡng dị dưỡng 

  -Sán lá gan:

  +,Dinh dưỡng dị dưỡng bằng cách hút chất dinh dưỡng đưa vào 2 nhánh ruột để tiêu hóa vừa dồn chất dinh dưỡng nuôi cơ thể

  +, Sán lá gan chua có hậu môn

   

   

  0
  2021-09-07T08:20:55+00:00

  Sán lôngSán lá ganÝ nghĩa thích nghi Mắt Ở giữa Tiêu giảm  Lông bơi  Nhiều Tiêu giảm  Giác bám Tiêu giảm Phát triển  Cơ quan tiêu hóa Có các nhánh ruột, chưa có hậu môn  Ruột phân thành 2 nhánh nhỏ, chưa có hậu môn  Cơ quan sinh dục  Gồm cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái 

   học tốt nhé 🙂

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )