nhận xét được vai trò của hậu phương lớn miền Bắc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

Question

nhận xét được vai trò của hậu phương lớn miền Bắc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-07-29T03:27:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:29:01+00:00

  khi miền bắc  bắt đầu cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước , vai trò của hậu phương rất quan trọng: 

    – là nơi làm ra cơm nuôi sống bộ đội, là nơi an dưỡng của thương binh

  –   là nơi cung cấp sức người sức của cho quân kháng chiến

   –  là nơi mà các nhà lãnh đạo , nhà hoạt động cách mạng lớn ở và làm việc , điều hành việc cứu nước,

  – là nơi tình báo của ta thu thập thông tin cho các nhà lãnh đạo

  0
  2021-07-29T03:29:21+00:00

  –  Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa là cơ sở lãnh đạo, tổ chức điều hành Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

  – Hậu phương miền Bắc XHCN là nơi cung cấp sức người, sức của cho Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam

  – Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa là nguồn sức mạnh tinh thần của tiền tuyến

  – Hậu phương đối với người lính là gia đình, là quê hương, là Tổ quốc của họ. Chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, quê hương và gia đình là nghĩa vụ thiêng liêng, mục đích cao cả của người lính, và cũng chính từ nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ để “khi nhận lệnh thì quên nhà, khi xung trận thì quên thân”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )