Nhận xét kết cục của cuộc CTTG2 so với cuộc CTTG1

Question

Nhận xét kết cục của cuộc CTTG2 so với cuộc CTTG1

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-16T01:35:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:36:30+00:00

  chiến tranh thế giới thứ 1

  0
  2021-08-16T01:37:20+00:00

  Cuộc CTTGT2 là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người 60 triệu ng chết, 90 triệu người bị tàn tật thiệt hại gấp 10 lần so với CTTGT1 toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu của khốc liệt của cuộc ctranh này.Đồng thời cuộc CTTGT1 cũng gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế rất nặng nề cho Nhật Bản 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )