nhận xét kinh tế văn hóa xã hội (thời Đinh Tiền Lê)

Question

nhận xét kinh tế văn hóa xã hội (thời Đinh Tiền Lê)

in progress 0
Skylar 2 tuần 2021-11-30T01:52:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:54:04+00:00

  * Kinh tế thời Đinh – Tiền Lê:

  – Ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng xã

  – Triều đình hàng năm vào mùa xuân vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền, tự mình cấy mấy đường để khuyến khích nhân dân xản xuất

  – Khuyến khích khai khẩn đất hoang, đào kênh ngòi phục vụ sản xuất: tưới tiêu

  – Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích

  – Xây dựng 1 số xưởng thủ công nhà nước: xưởng đúc tiền, vũ khí…

  – Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển : dệt lụa, kéo tơ, làm giấy…

  – Quan hệ buôn bán, trao đổi với nhà Tống diễn ra; nhiều trung tâm buôn bán và chợ được hình thành

  * Xã hội:

  – Vua và các quan văn, quan võ (cùng 1 số nhà sư) tạo thành bộ máy thống trị

  – Giai cấp bị trị: nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ, 1 số ít địa chủ

  – Cuộc sống của nhân dân còn đơn giản, bình dị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )