Nhận xét mật đọ dân số của đòng bằng sông hồng so với Trung du và miền núi Bắc bộ, Tây Nguyên và cả nước

Question

Nhận xét mật đọ dân số của đòng bằng sông hồng so với Trung du và miền núi Bắc bộ, Tây Nguyên và cả nước

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-05T08:54:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T08:55:16+00:00

    -Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số trung bình là 1179 người/km2 (năm 2002), gấp 4,87 lần mức trung bình cả nước (242 người/km2).
    -Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng thưa dân. Các dân tộc sinh sống chủ yếu là Tày, Nùng,Dao,Thái, Mường,….Mật độ dân số ở miền núi là 50 – 100 người/km2. Vì vậy, có sự hạn chế về thị trường tại chỗ và về lao động, nhất là lao động lành nghề. Đây là vùng có nhiều dân tộc ít người có kinh nghiệm trong lao động sản xuất và chinh phục tự nhiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )